Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja w załączniku