Harmonogram

 

Harmonogram naboru (wyciąg -ważne terminy rekrutacji do XII LO)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 10.05.2024 r.
do 14.06.2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 21.06.2024 r.
do 05.07.2024 r.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

12.07.2024 r.
godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 12.07.2024 r.
do 17.07.2024 r.

do godz. 15.00

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18.07.2024 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

Załącznik