Nr konta

 

Fundusz Rady Szkoły
(wpłaty na fundusz Rady, fundusz komputerowy, fundusz sportowy)

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

 

UWAGA!

Bardzo prosimy o podanie w tytule na przelewie następujących danych:

Nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, cel wpłaty   – np.:

  •  Jan Kowalski, kl.„0” SP wpłata na fundusz Rady Szkoły,
  • Jan Kowalski, kl.2 b SP wpłata fundusz sportowy,
  • Jan Kowalski, kl.1 a LO wpłata na fundusz komputerowy