Informacje o opłatach za wyżywienie

 

Wysokości opłat  za wyżywienie

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły

nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345