Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

KLASA 1A: profil lingwistyczny

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H. Kusy, A.Wróblewska, Nowa Era

 

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era

„Ponad słowami 1, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 1, cz.2”

Język angielski

Ze względu na nauczanie międzywydziałowe, decyzja wyboru poziomu podręcznika zostanie podjęta we wrześniu.

 

Język niemiecki

 

poziom podręcznika zostanie podany przez nauczyciela po napisaniu testu poziomującego.

Autorzy książki ucznia: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, C.Serzysko
Autorzy zeszytu ćwiczeń: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, Pearson

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Infos aktuell - Poziom 1

lub

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Infos aktuell - Poziom 2

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej, Nowa Era

MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

Historia

Ł. Kępski, J. Kufel, P. Ruchlewski, GWO

Historia 1

Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Starożytność i średniowiecze

Historia i teraźniejszość

Podręcznik do HIT-u podany zostanie we wrześniu.

 

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek, Nowa Era

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Karty pracy ucznia 1, zakres podstawowy

Geografia

R.Malarz, M.Więckowski, Nowa Era

„Oblicza geografii 1” zakres podstawowy

Chemia

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod,

Nowa Era

Karty pracy: A.Kwiek, E.Megiel

Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy + To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Fizyka

M.Braun, W.Śliwa,

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma, Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie”

Informatyka

W. Jochemczyk, K. Olędzka,
WSiP

Informatyka

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam wolności

 

 

 

 

KLASA 1B: profil humanistyczno - językowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H.Kusy, A.Wróblewska, Nowa Era
 

M.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H.Kusy, A.Równy, A.Wróblewska,  Nowa Era

„Ponad słowami 1, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 1, cz.2”

Język angielski

Ze względu na nauczanie międzywydziałowe, decyzja wyboru poziomu podręcznika zostanie podjęta we wrześniu.

 

Język niemiecki

Autorzy książki ucznia: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, C.Serzysko
Autorzy zeszytu ćwiczeń: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, Pearson

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Infos aktuell 1

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej
Nowa Era

MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

Historia

Ł. Kępski, J. Kufel, P. Ruchlewski

GWO

Historia 1

Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Starożytność i średniowiecze

Historia i teraźniejszość

Podręcznik do HIT-u podany zostanie we wrześniu.

 

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek,
Nowa Era

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Karty pracy ucznia 1, zakres podstawowy

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Nowa Era

„Oblicza geografii 1” zakres podstawowy

Chemia

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod,

Nowa Era

Karty pracy: A.Kwiek, E.Megiel

Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy + To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie”

Informatyka

W. Jochemczyk, K. Olędzka,
WSiP

Informatyka

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam wolności

 

 

 

 

KLASA 1C: profil biznesowo - menadżerski

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Nowa Era
 

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era

„Ponad słowami 1, cz.1” „Ponad słowami 1, cz.2”

Język angielski

Ze względu na nauczanie międzywydziałowe, decyzja wyboru podręcznika zostanie podjęta we wrześniu.

 

Język niemiecki

Autorzy książki ucznia: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, C.Serzysko
Autorzy zeszytu ćwiczeń: T.Gajownik, N.Drabich, B.Sekulski, Pearson

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Infos aktuell 1

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej, Nowa Era

MATeMAtyka1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i techniku.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

Historia

Ł. Kępski, J. Kufel, P. Ruchlewski, GWO

Historia 1

Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Starożytność i średniowiecze

Historia i teraźniejszość

Podręcznik podany zostanie we wrześniu.

 

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek,
Nowa Era

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Karty pracy ucznia 1, zakres podstawowy

Geografia

R. Malarz, M. Więckowski P. Kroh,  Nowa Era

„Oblicza geografii 1” –zakres rozszerzony

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nowa Era

Karty pracy: A. Kwiek

 E. Megiel,  Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy + To jest chemia 1.

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa,
Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma, Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie”

Informatyka

W. Jochemczyk, K. Olędzka
WSiP

Informatyka

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam wolności

 

 

 

KLASA 2A: profil biologiczno - chemiczny

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy,  A. Wróblewska,
Nowa Era

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A.Wróblewska, Nowa Era

„Ponad słowami 2, cz.1”

„Ponad słowami 2, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell
B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska
R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards

Pearson

High note 2

High note 3


High note 4

Język niemiecki

B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysk, Pearson
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko, Pearson

Infos aktuell 2

Infos aktuell 1 (kontynacja)

Infos aktuell 2 (od października) podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej,
Nowa Era

MATeMAtyka2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

Ł. Kępski, J. Wijaczka

GWO

Historia 2 Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

1492 - 1815

WOS

L. Czechowska, A. Janicki,
Nowa Era

W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Biologia

M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski, Nowa Era

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 2, zakres rozszerzony

Geografia

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh
Nowa Era

„Oblicza geografii 2” zakres podstawowy

Chemia

Kontynuacja podręcznika
M. Litwin, S.  Styka-Wlazło, J.Szymońska

Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna Zakres rozszerzony + od II semestru To jest chemia 2

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa,
Nowa Era

Odkryć fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Informatyka

Bez podręcznika

 

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła T. Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam dojrzałej wiary

 

 

 

KLASA 2B: profil humanistyczno - językowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy,  A. Wróblewska

Nowa Era

 

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska., Nowa Era

„Ponad słowami 2, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 2, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell

B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska

R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards

Pearson

High note 2


High note 3


High note 4

Języka niemiecki

B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysk, Pearson
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko, Pearson

Infos aktuell 1 (kontynuacja)


Infos aktuell 2 (od października)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej,
Nowa Era

MATeMAtyka2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

Ł. Kępski, J. Wijaczka

GWO

Historia 2

Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

1492 - 1815

WOS

L. Czechowska, A. Janicki

Nowa Era

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Biologia

A. Helmin, J Holeczek

Nowa Era

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Geografia

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh
Nowa Era

„Oblicza geografii 2” zakres podstawowy

Chemia

Kontynuacja podręcznika
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod,
Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy + od II semestru To jest chemia 2.
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Fizyka

M. Braun, . liwa Nowa Era

Odkryć fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Informatyka

Bez podręcznika

 

Podstawy przedsiębiorczości

Z.Makieła T.Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam dojrzałej wiary

 

 

 

KLASA 2C: profil humanistyczno - językowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy,  A. Wróblewska

 Nowa Era

 

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska

Nowa Era

„Ponad słowami 2, cz.1”

 

 

 

 

„Ponad słowami 2, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell

B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska

R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards

Pearson

High note 2


High note 3


High note 4

Język niemiecki

B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysk, Pearson
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko, Pearson

Infos aktuell 1 (kontynuacja)


Infos aktuell 2 (od października)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej,
Nowa Era

MATeMAtyka2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

Ł. Kępski i A. Szweda

GWO

Historia. Ślady czasu, Podręcznik do liceum i technikum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WOS

L. Czechowska, A. Janicki

Nowa Era

W centrum uwagi 2, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Geografia

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh
Nowa Era

„Oblicza geografii 2” zakres podstawowy

Chemia

Kontynuacja podręcznika
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy + od II semestru To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Odkryć fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Informatyka

Bez podręcznika

 

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła T. Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam dojrzałej wiary

 

 

 

KLASA 3A: profil biologiczno - chemiczny

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, A Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka,  Nowa Era

 

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka, Nowa Era

„Ponad słowami 3, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 3, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell

B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska

R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards
Pearson

High note 2


High note 3


High note 4

 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik,

Pearson

Infos aktuell 2 (kontynuacja)

Infos aktuell 3 (od października)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej,
Nowa Era

MATeMAtyka3  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

A. Chwalba, Ł. Kępski

GWO

Historia 3, Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

1815 - 1939

Geografia

C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda, Nowa Era

„Oblicza geografii 3” ––zakres podstawowy

Biologia

M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski

Nowa Era


 

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski, Nowa Era

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 2,

zakres rozszerzony

 

Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony

 

Maturalne karty pracy 3,

zakres rozszerzony

Chemia

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era

To jest chemia 2, Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Odkryć fizykę 3, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła T. Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

(kontynuacja podręcznika z klasy 2)

Informatyka

Bez podręcznika

 

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam Nadziei

 

 

 

KLASA 3B: profil humanistyczno - językowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, A Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka Nowa Era

 

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka

Nowa Era

„Ponad słowami 3, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 3, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell

B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska

R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards

Pearson

High note 2High note 3

High note 4

 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

Autorzy książki ucznia: T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, C. Serzysko
Autorzy zeszytu ćwiczeń: T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski

Pearson

Infos aktuell 3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Infos aktuell 3 (kontynuacja) następnie

 

Infos aktuell 4

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej, Nowa Era

MATeMAtyka3, Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

A. Chwalba, Ł. Kępski

GWO

„Historia 3. Ślady czasu. 1815-1939,
Podręcznik do liceum i technikum,

Zakres podstawowy i rozszerzony.”

Geografia

C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda, Nowa Era

„Oblicza geografii 3” –zakres podstawowy

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek

 

 

J. Holeczek, Nowa Era

Biologia na czasie 2, zakres podstawowy

Karty pracy ucznia 2, zakres podstawowy

 

Biologia na czasie 3, zakres podstawowy,

 

Karty pracy ucznia 3, zakres podstawowy

Chemia

Kontynuacja podręcznika
M. Litwin , S. Styka-Wlazło , J. Szymońska

Nowa Era

To jest chemia 2.
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Odkryć fizykę 3, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła T. Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

(kontynuacja podręcznika z klasy 2)

Informatyka

Bez podręcznika

 

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam Nadziei

 

 

 

KLASA 3C: profil sportowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, A Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka  Nowa Era

 

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Wróblewska, J. Ginter, M. Matecka

Nowa Era

„Ponad słowami 3, cz.1”

 

 

 

„Ponad słowami 3, cz.2”

Język angielski

B.Hastings, S.McKinlay, R.Fricker, D.Russell, B.Trapnell

B.Hastings, D.Brayshaw, L.Edwards, C.Bright, J.Sosnowska

R.Roberts, C.Krantz, L.Edwards


S. Kay, V. Jones, R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska, M. Wieruszewska

Pearson

High note 2


High note 3


High note 4

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Pearson

Infos 2 (kontynuacja)

Infos 3 (od października)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W.Babiański, L.Chańko, J.Janowicz, D.Ponczek, K.Wej,
Nowa Era

MATeMAtyka3,  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

A. Chwalba, Ł. Kępski

GWO

Historia 3, Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 1815 - 1939

Geografia

C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda, Nowa Era

„Oblicza geografii 3” –zakres rozszerzony

Biologia

M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski

Nowa Era

 

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski, Nowa Era

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 2,

zakres rozszerzony

 

Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony

 

Maturalne karty pracy 3,

zakres rozszerzony

Chemia

Kontynuacja podręcznika
M. Litwin , S. Styka-Wlazło , J. Szymońska

Nowa Era

To jest chemia 2.
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Odkryć fizykę 3, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła T. Rachwał,
Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

(kontynuacja podręcznika z klasy 2)

Informatyka

Bez podręcznika

 

Religia

Ks. Radosław Mazur

Szukam Nadziei

 

 

 

KLASA 4A: profil biologiczno - chemiczny

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

Praca zbiorowa,
Nowa Era

„Ponad słowami 4, cz.1”

 

„Ponad słowami 4, cz.2”

Język angielski

S. Kay, V. Jones, R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska, M. Wieruszewska, Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Pearson

Infos aktuell 4

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Pearson

Infos aktuell 3 (kontynuacja)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska

Nowa Era

MATeMAtyka4, Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

Historia

M. Pawlak, A. Szweda

Nowa Era

Historia. Poznać przeszłość 4

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Biologia

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski, Nowa Era

 

F. Dubert, M. Jurgowiak, W.  Zamachowski,

Nowa Era

Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3, zakres rozszerzony

 

 

 

Biologia na czasie 4, zakres rozszerzony

Chemia

Kontynuacja podręcznika
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska/Nowa Era

Zbiór zadań: P. Kosztołowicz

Oficyna Edukacyjna

To jest chemia 2

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa

+ Chemia. Powtórka przed maturą

Zadania. Zakres rozszerzony

Religia

Ks. Jan Szept

Moje miejsce w rodzinie

 

 

 

KLASA 4B: profil humanistyczno - językowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

Praca zbiorowa,
Nowa Era

„Ponad słowami 4, cz.1”

 

„Ponad słowami 4, cz.2”

Język angielski

S. Kay, V. Jones, R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska, M. Wieruszewska,

Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Pearson

Repetytorium maturalne z języka niemieckiego

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Pearson

Infos aktuell 3 (kontynuacja)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska

Nowa Era

MATeMAtyka4.

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

Historia

R.Śniegocki, A.Zielińska, Nowa Era

„Historia. Zrozumieć przeszłość 4.

Zakres rozszerzony

Religia

Ks. Jan Szept

Moje miejsce w rodzinie

 

 

 

KLASA 4C: profil sportowy

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Język polski

Praca zbiorowa,
Nowa Era

„Ponad słowami 4, cz.1”

 

„Ponad słowami 4, cz.2”

Język angielski

S. Kay, V. Jones, R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska, M. Wieruszewska, Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe

Język niemiecki

B.Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Pearson

Infos aktuell 3 (kontynuacja)

podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska

Nowa Era

MATeMAtyka4

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Historia

J. Kłaczkow, S. Roszak

Nowa Era

Poznać przeszłość 4. Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy

Biologia

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski, Nowa Era

 

F. Dubert, M. Jurgowiak, W.  Zamachowski, Nowa Era

Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3, zakres rozszerzony

 

 

Biologia na czasie 4, zakres rozszerzony

Geografia

T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtoniak, P. Kroh
Nowa Era

„Oblicza geografii 4” –zakres rozszerzony

Religia

Ks. Jan Szept

Moje miejsce w rodzinie