O nas

 

XII Liceum Ogólnokształcące 

 • zostało wyróżnione przez uczniów i rodziców certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych w ranach programu Zadowolony Konsument
 • naszym nadrzędnym celem jest rzetelne przygotowanie uczniów do matury i kontynuacji nauki na wyższych uczelniach,
 • jesteśmy objęci umową patronacką Wydziału Biologii, Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (zajęcia laboratoryjne i wykłady na US),
 • współpracujemy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym z Wydziałem Nauki o Zdrowiu w ramach klasy ukierunkowanej na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz klasy sportowej,
 • klasa językowa objęta jest Patronatem Wydziału Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • jesteśmy jedyną szkołą w Szczecinie, w której uczniowie uczą się kultury norweskiej. Dzięki współpracy z katedrą Skandynawistyki US nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę związaną z językiem i kulturą krajów nordyckich,
 • zapewniamy współpracę z instytucjami, jak Instytut Historii US (Olimpiada Historyczna, wykłady), Centrum Dialogu Przełomy (wykłady, prelekcje, spotkania ze świadkami historii, wycieczki historyczne), Muzeum Narodowym, IPN-em (wykłady, lekcje najnowszej historii),
 • dwa razy do roku uczestniczymy w projekcie wspólnie z International School AIESEC Polska, podczas którego uczniowie mają okazję „na żywo” praktykować język angielski oraz poznawać kulturę innych krajów. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z różnych państw (np. Chin, Nowej Zelandii, Egiptu, Brazylii, Indii, Hongkongu i in.),
 • co roku organizujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, realizując projekt „Kulturalnie przez Europę” (Hiszpania, Włochy, Francja, Chorwacja, Niemcy, Dania),
 • regularnie prowadzimy szkolenia dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, WOPR-em (Oddział Prawobrzeże) oraz Zachodniopomorskim Towarzystwem Ratowniczym,
 • w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie dbamy o groby osób zasłużonych dla naszego miasta,
 • proponujemy różne możliwości rozwoju własnych zainteresowań podczas projektów i zajęć pozalekcyjnych, takich jak: Szkolne Koło Wolontariatu, koło biologiczne, koło języka rosyjjskiego, zespół wokalny, gazetka szkolna „Echo szkoły”, SKS, SU, Dzień Mózgu, Wieczór z Norwegią,
 • wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oferujemy system regularnych konsultacji z każdego przedmiotu oraz fakultety maturalne
 • nowoczesne wyposażenie pracowni pozwala na urozmaicenie zajęć. W każdej klasie znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Podczas zajęć z matematyki i języków obcych (z podziałem na grupy) standardowo wykorzystywane są tablice multimedialne. W całej szkole działa sieć WIFI oraz funkcjonuje dziennik elektroniczny,
 • w XII LO uczniowie uprawiający sport i osiągający sukcesy, mogą liczyć na indywidualizację nauczania i dostosowanie procesu dydaktycznego do cyklu treningowego,
 • baza sportowa to: sale gimnastyczne, sala lustrzana, siłownia, najnowocześniejsza w Europie hala sportowa do gimnastyki sportowej i boiska. Do dyspozycji uczniów pozostaje węzeł sanitarny (sauna i prysznice),
 • promujemy i wspieramy uczniów z pasją,
 • dbamy o życzliwą i przyjazną atmosferę i stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju,
 • zapewniamy opiekę pedagoga i pielęgniarki,
 • zaletą jest również stołówka szkolna, która oferuje bardzo smaczne i tanie obiady,
 • ponadto w szkole funkcjonuje sklepik z podstawowymi artykułami spożywczymi,
 • każdy uczeń może przechowywać swoje rzeczy w osobistej szafce szkolnej,
 • dbając o bezpieczeństwo w szkole, stosujemy monitoring, dyżury woźnych i nauczycieli, nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, a przede wszystkim profilaktykę – uczestniczymy w programie BEZPIECZNA SZKOŁA.