O nas

 

XII Liceum Ogólnokształcące 

 • zostało wyróżnione przez uczniów i rodziców certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych w ranach programu Zadowolony Konsument
 • naszym nadrzędnym celem jest rzetelne przygotowanie uczniów do matury i kontynuacji nauki na wyższych uczelniach
 • jesteśmy objęci umową patronacką Wydziału Biologii, Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (zajęcia laboratoryjne i wykłady na US),
 • nauka języka angielskiego odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności
 • przygotowujemy do uzyskania certyfikatu z języka angielskiego (FCE - First Certificate in English) - 50% kosztów pokrywa szkoła
 • zapewniamy współpracę z instytucjami, jak Instytut Historii US (Olimpiada Historyczna, wykłady), Centrum Dialogu Przełomy (wykłady, prelekcje, spotkania ze świadkami historii, wycieczki historyczne), Muzeum Narodowym, IPN-em (wykłady, lekcje najnowszej historii)
 • co roku organizujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz realizujemy projekt „Kulturalnie przez Europę” (Hiszpania, Włochy, Francja, Chorwacja, Niemcy, Dania, Grecja)
 • regularnie prowadzimy szkolenia dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, WOPR-em (Oddział Prawobrzeże) oraz Zachodniopomorskim Towarzystwem Ratowniczym
 • proponujemy różne możliwości rozwoju własnych zainteresowań podczas projektów i zajęć pozalekcyjnych, takich jak: Szkolne Koło Wolontariatu, koło biologiczne, koło historyczne, zajęcia laboratoryjne, Szkolna Liga Historyków, gazetka szkolna „Echo szkoły”, SU
 • wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oferujemy system regularnych konsultacji z każdego przedmiotu oraz fakultety maturalne
 • nowoczesne wyposażenie pracowni pozwala na urozmaicenie zajęć
 • w każdej klasie znajdują się  komputery z dostępem do Internetu
 • w XII LO uczniowie uprawiający sport i osiągający sukcesy, mogą liczyć na indywidualizację nauczania i dostosowanie procesu dydaktycznego do cyklu treningowego
 • promujemy i wspieramy uczniów z pasją
 • dbamy o życzliwą i przyjazną atmosferę i stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju
 • zapewniamy opiekę pedagoga i pielęgniarki
 • zaletą jest również stołówka szkolna, która oferuje bardzo smaczne i tanie obiady
 • każdy uczeń może przechowywać swoje rzeczy w osobistej szafce szkolnej
 • dbając o bezpieczeństwo w szkole, stosujemy monitoring, dyżury woźnych i nauczycieli, nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, a przede wszystkim profilaktykę.