Skład samorządu uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 składał się z następujących osób:

Przewodniczący – Mordak Maja 3 A

Z-ca przewodniczącego – Anna Synak 1 B

II Z –ca przewodniczącego  – Emilia Lipnicka 1 B

Członkowie:

  • Piotr Bujwid 4 A
  • Roksana Ciesielska 4 A
  • Aleksandra Kierzkowska 4 A
  • Marta Kramarz 4 A
  • Hanna Majewska 4 A
  • Oliwia Nowakowska 4 B