Skład samorządu

                                                             Skład Rady Samorządu Uczniowskiego XII Liceum Ogólnokształcącego

PRZEWODNICZĄCY: 

ZASTĘPCA: