Skład samorządu uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 

Przewodniczący – Aleksandra Buksza 3 A

Z-ca przewodniczącego – 

II Z –ca przewodniczącego  –

Członkowie:

  • Maja Mordak 4 A
  • Aniela Partyka 3 A
  • Alicja Rennert 3 A
  • Emilia Lipnicka 3 B
  • Mateusz Jelonek 3 C
  • Oliwier Skłodowski 3 B