Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

dla uczniów klas VII- VIII SP oraz LO 

PORADY I KONSULTACJE

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.45 – 12.45

12.30 – 16.30

9.30 –14.30

8:00 – 11.00

8.45 – 12.45

Pani Moniki Selwesiuk

adres mailowy:  monika.sel@wp.pl 

 DLA RODZICÓW  PEDAGOG MOŻE BYĆ POMOCNY W:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka,
  • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.