Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
​dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych

Pani Moniki Selwesiuk

Poniedziałek     Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
 08:45 – 12:45  9:40 – 14:40 

 9:30 – 13:30 

13:30 – 14:30           SP

 08:00 – 11:00  

12:30 – 16:30

11:30– 12:30              LO

PORADY I KONSULTACJE

adres mailowy:  monika.sel@wp.pl 

 DLA RODZICÓW  PEDAGOG MOŻE BYĆ POMOCNY W:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka,
  • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.