Cele

 

Cele Samorządu Uczniowskiego XII LO   

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

3. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

4. Pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole.

5. Wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu  reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów  sportowych i innych szkolnych imprez.

6. Wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości  szkolnych, spotkań, wycieczek.

7. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.

8. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).

9. Angażowanie szkoły w różne akcje młodzieżowe, charytatywne, wolontariat, wolontariat uczniowski.

10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły i poza szkołą.

11. Dbanie o estetykę szkoły.