Cele

Cele Samorządu Uczniowskiego XII LO: 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 4. Pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole.
 5. Wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu  reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów  sportowych i innych szkolnych imprez.
 6. Wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości  szkolnych, spotkań, wycieczek.
 7. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 8. Angażowanie szkoły w różne akcje charytatywne.
 9. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły i poza szkołą.
 10. Dbanie o estetykę szkoły.
 11. Prowadzenie gazetki ściennej.
 12. Udział w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.