Fundusz stołówkowy

 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345