Informacje o opłatach za wyżywienie

 

Informacja o wysokości opłat  za wyżywienie 

Termin wpłat:

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły

nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 

 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345