Egzamin maturalny

 

Ważne terminy i deklaracje

  • Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa z dniem 30 września br.
  • Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa z dniem 07 lutego br.

Terminy matur 2023 - część pisemna (termin główny)

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2023

(czwartek)

Język polski – pp*

-

5 maja 2023

(piątek)

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

8 maja 2023

(poniedziałek)

matematyka – pp

język hiszpański – pr*

9 maja 2023

(wtorek)

język angielski – pr

filozofia – pr

10 maja 2023

(środa)

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

11 maja 2023

(czwartek)

biologia – pr

język rosyjski – pr

12 maja 2023

(piątek)

matematyka – pr

język francuski– pr

15 maja 2023

(poniedziałek)

chemia – pr

historia muzyki – pr

16 maja 2023

(wtorek)

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

17 maja 2023

(środa)

język polski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

18 maja 2023

(czwartek)

historia – pr

język włoski – pr

19 maja 2023

(piatek)

fizyka – pr

historia sztuki – pr

22 maja 2023

(poniedziałek)

informatyka – pr

język kaszubski – pr j

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)
 

10-23 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpić do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Wyniki egzaminu maturalnego

(w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023 r.