Egzamin maturalny

Egzamin maturalny - Ważne terminy i deklaracje

Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa z dniem 30 września br.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa z dniem 07 lutego br.

 • Szczegółowy harmonogram matur na stronie CKE 

Egzamin maturalny:

 • termin główny: maj 2023 r.
 • termin dodatkowy: czerwiec 2023 r.
 • termin poprawkowy: sierpień 2023 r.

Dokładne daty egzaminów maturalnych z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w terminie głównym:
 

 • 4 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z języka polskiego PP
 • 5 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z języka angielskiego PP
   
 • 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z matematyki PP
   
 • 9 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z języka angielskiego PR

Egzaminy ustne: 

od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) 

 • język polski ,języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne 

Maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów w dniu 7 lipca 2023 r.

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2023

(czwartek)

Język polski – pp*

-

5 maja 2023

(piątek)

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

8 maja 2023

(poniedziałek)

matematyka – pp

język hiszpański – pr*

9 maja 2023

(wtorek)

język angielski – pr

filozofia – pr

10 maja 2023

(środa)

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

11 maja 2023

(czwartek)

biologia – pr

język rosyjski – pr

12 maja 2023

(piątek)

matematyka – pr

język rosyjski – pr

15 maja 2023

(poniedziałek)

chemia – pr

historia muzyki – pr

16 maja 2023

(wtorek)

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

17 maja 2023

(środa)

język polski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

18 maja 2023

(czwartek)

historia – pr

język włoski – pr

19 maja 2023

(piątek)

fizyka – pr

historia sztuki – pr

22 maja 2023

(poniedziałek)

informatyka – pr

język kaszubski – pr j

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr


Egzamin poprawkowy

 • absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdają jednego z nich, będą mogli poprawiać swój wynik w dniu 22 sierpnia 2023 r.
 • część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
 • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).
 • Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.