Informacje o oddziałach

 

INFORMACJA dla kandydatów o kierunkach kształcenia w klasach pierwszych 

w  XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Szczecinie w roku szkolnym 2024/2025