Informacje o oddziałach

 

INFORMACJA dla kandydatów o kierunkach kształcenia w klasach pierwszych 

w  XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Szczecinie w roku szkolnym 2023/2024

 

KLASA 1 A BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Języki obce: język angielski, j. niemiecki,

 • Przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia,  j. angielski,

 • Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka,  biologia, chemia - max 72 pkt, 18 za każdy

 • Przedmiot uzupełniający: dietetyka i elementy zdrowego żywienia

KLASA 1 B  HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki

 • Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, język angielski

 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski - max 72 pkt, 18 za każdy

 • Przedmiot uzupełniający: elementy prawa

KLASA 1 C BIZNESOWO-MENADŻERSKA

 • Języki obce: język angielski, j. niemiecki

 • Przedmioty rozszerzone:   matematyka, geografia, j. angielski

 • Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski - max 72 pkt, 18  za każdy

 • Przedmioty uzupełniające: bankowość i ubezpieczenia, public relations w biznesie, finanse firmy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie (wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane przez co najmniej 1 rodzica, złożone w sekretariacie szkoły),

 • kopia elektroniczna/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, złożone w sekretariacie szkoły,

 • kopia elektroniczna/ oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, złożone w sekretariacie szkoły

Wnioski na stronie: