Sprzątanie Świata

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 wzięli udział w akcji Sprzątania Świata.

W środę 14 września uczniowie z klasy 6a wyposażeni w rękawice ochronne i worki pod opieką Pani Doroty Czerwińskiej sprzątali śmieci znajdujące się w okolicy Parku Żeromskiego. Do tych działań włączyli się również pozostali uczniowie, którzy w weekend wybrali się wspólnie z rodziną do okolicznych skwerów i parków celem posprzątania świata. Rolą tych działań było zachęcenie dzieci do dbałości o otoczenie oraz promowanie postaw ekologicznych. Serdeczne podziękowania dla uczniów i rodziców za udział w tym przedsięwzięciu. Pamiętajmy, że sprzątanie świata może trwać cały rok.

opracowanie: Dorota Czerwińska