Odbiór zaświadczeń egzaminacyjnych

Odbiór zaświadczeń z egzaminów:

  • ósmoklasisty  3.07.2024 r. w godz. 11:00-12:00,

  • maturalnych 09.07.2024 r.  w godz. 11:00-13:00 lub w dniach późniejszych w godz. 9:00-13:00