Wykłady i warsztaty z Instytutu Językoznawstwa US

W dniach 8-10 czerwca 2021r. mgr Paweł Tuz (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego) przeprowadził serię wykładów popularyzatorskich i warsztatów dla uczniów XII LO

Wykład: „Languages of the United Kingdom”

Warsztat: „Welsh taster course” (podstawowe zwroty w języku walijskim)

W ciagu 3 dni mgr Paweł Tuz przeprowadził łącznie 10 godzin zajęć z 9 klasami.

W czasie wykładów i warsztatów uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunki: Filologia angielska oraz Global Communication).

Opr. P. Semeniuk