Nabór do klasy sportowej XII LO

Szanowni Kandydaci!

Zapraszamy do klasy sportowej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców.

Terminy składania dokumentów: 17 maja- 31 maja 2021 r.

OBOWIĄZKOWYM KRYTERIUM NABORU DO KLASY SPORTOWEJ  SĄ WYNIKI PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 • 5.06.2021 r. w godz. 10.00 -12.00, Hala Sportowa ul. Narutowicza 17

lub

 • 8.06.2021 r. w godz. 15.00 – 17.00, Hala Sportowa ul. Narutowicza 17

Warunkiem przystąpienia do testu jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w próbie sprawności fizycznej lub aktualna karta zdrowia sportowca

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek (wypełniony elektronicznie w systemie NABÓR 2021, wydrukowany i podpisany). Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, (do 31.05.2021)
 • kopia elektroniczna/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (25.06.-14.07.2021)
 • kopia elektroniczna/ oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (25.06-14.07.2021)

ponadto:

 • karta zdrowia sportowca
  • w przypadku braku karty zdrowia sportowca, zaświadczenie lekarza potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w próbie sprawności fizycznej,
  • zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej
  • wnioski na stronie:

https://nabor.pcss.pl/szczecin