Zebrania

 Kl. I-III LO, g. 18:00

l.p.

Termin

Tematyka

1.

7.09.2021 r. (wt)

Organizacja roku szkolnego 2021/22

dla rodziców

2.

15.02.2022 r. (wt)

Lub 22.02.2022 r.

Podsumowanie I semestru ZSS (dla chętnych)

3.

8.03.2022 (wt)

Dla kl. III LO , proponowana ocena końcoworoczna (wychowawcy + nauczyciele uczący w klasach III LO pełną dyżur w g. 17.30-19.00)

Wystawienie ocen proponowanych do 7.03.2022r. (do 15.00)

4.

10.05.2022 r. (wt)

Postępy w nauce, sporcie i zachowaniu., proponowana ocena końcoworoczna ZSS, wystawienie ocen proponowanych do 9.05. 2022 r.

Dyżur nauczycieli podczas zebrań z rodzicami

  • 17:30-19:30 n-le przedmiotowcy