Projekt w ramach Akademii Kompetencji

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 16.09.2019 r.  (Harmonogram zajęć poniżej)

Od 01 lutego 2019 r. do 31 października 2022 r.  XII  Liceum Ogólnokształcące jako jedno z 23 szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin  przystępuje do projektu w ramach Akademii Kompetencji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

Wartość projektu 8 367 617,57 zł - dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 7 949 236,69  zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
 • 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,
 • 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,
 • 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
 • wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

  Harmonogram zajęć    
  realizowanych w ramach projektu "Akademia Kompetencji  - doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół"  

Rok szkolny 2021/22 

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego (zawsze I tydzień miesiąca) p. Elwira Sakowicz

 • I grupa poniedziałek 8:00 
 • II grupa poniedziałek 8:50 
 • III grupa poniedziałek 14:40 
 • IV grupa poniedziałek 16:20 
 • V grupa wtorek 14:40
 • VI grupa środa 7:10 

 Zajęcia z chemii - p. Małgorzata Kostrzewa-Kap,

 • piątek 13:40 - 14:25

Zajęcia z fizyki - p. Aleksandra Gwardyś,

 • wtorek 13:30 – 14:15

Zajęcia z geografii - p. Maria Kubiaczyk,

 • wtorek 8:00

Zajęcia z matematyki - grupa 1 - p. Izabela Kaleta,

 • wtorek godz. 8:00 

Zajęcia z matematyki - grupa 2 - p. Justyna Skorupa-Łukaszewska, 

 • wtorek godz. 7:10  – 7:55

 Zajęcia z biologii – p. Natalia Pilarska

 • środa godz. 7:10  – 7:55

Zajęcia z informatyki - p. Anna Korchut, 

 • wtorek 15:30 -  17:00 (2h lekcyjne)
 

Rok szkolny 2019/20

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

Prowadzący: Elwira Sakowicz

 • ·I grupa piątek 7:10 – I tydzień miesiąca
 • ·II grupa piątek 7:10 – II tydzień miesiąca
 • ·III grupa piątek 7:10 – III tydzień miesiąca
 • ·IV grupa piątek 7:10 – IV tydzień miesiąca
 • ·V grupa czwartek 7:10 – I tydzień miesiąca
 • ·VI grupa czwartek 7:10 – II tydzień miesiąca

 Zajęcia z chemii - p. Małgorzata Kostrzewa-Kap,

 • wtorek 12:40 - 14:25 (2h lekcyjne)

Zajęcia z fizyki - p. Aleksandra Gwardyś,

 • wtorek 14:30 – 15:15

Zajęcia z geografii - p. Maria Kubiaczyk,

 • środa 13:25

Zajęcia z matematyki - grupa 1 - p. Izabela Kaleta,

 • wtorek godz. 8:00 

Zajęcia z matematyki - grupa 2 - p. Justyna Skorupa, 

 • piątek godz. 7:10  – 7:55

 Zajęcia z biologii –