Kilka słów o bibliotece

Kilka słów o bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna to dwa pomieszczenia – wypożyczalnia i czytelnia. W wypożyczalni młodzież ma wolny dostęp do półek, samodzielnie wybiera książki. W czytelni w atmosferze spokoju można przygotować się do lekcji, odrobić zadanie domowe, skorzystać z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników, a także z Internetu (posiadamy 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu). W czytelni można przejrzeć najnowsze czasopisma, m.in. takie tytuły jak: Kumpel, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Cogito,  Eko i My, Ekonatura, Pamięć.pl,  Charaktery Biblioteka w Szkole, oraz skorzystać ze starszych roczników czasopism: Aura, Eko Świat, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Cogito, Głos Nauczycielski, Polonistyka, Wiedza i Życie, Świat Nauki.

Nauczyciel bibliotekarz wspiera działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły poprzez:

  • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,
  • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek publicznych i naukowych,
  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy humanistycznej uczniów,
  • analizowanie aktywności czytelniczej uczniów i otaczanie opieką młodzieży stroniącej od książki i biblioteki,
  • pomoc uczniom szczególnie zdolnym, pomaganie nauczycielom w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

Chcemy aby nasi uczniowie umieli znaleźć informacje nie tylko w Internecie – ale również w książkach i czasopismach – temu właśnie służą zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w bibliotece.

Jesteśmy biblioteką Zespołu Szkół – a więc naszymi czytelnikami są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, licealiści, ich rodzice, uczniowie szkoły wieczorowej a także pracownicy szkoły. Staramy się aby oni wszyscy mogli znaleźć ciekawą lekturę dla siebie. Pragniemy wyrobić w naszych czytelnikach pozytywne nawyki pracy z książką i czasopismem, a nie jedynie z komputerem.

W bibliotece pracujemy aktywnie. Tu odbywają się spotkania grupy redakcyjnej gazetki szkolnej Echo Szkoły, uczniowie realizują wiele własnych przedsięwzięć, pracują twórczo. Do naszej bibliotecznej tradycji weszły następujące konkursy, imprezy i akcje biblioteczne: konkursy: frazeologiczne, językowe, plastyczne, literackie, urodziny Kubusia Puchatka, biblioteczne andrzejki, Walentynki z aforyzmem, Pasowanie na czytelnika uczniów kl. 1 SP, tygodnie czytania organizowane na przełomie maja i czerwca.

Współpracujemy m.in. z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (oddział szczeciński), a także z Collegium Balticum – Szczecińską Szkołą Wyższą, (organizujemy praktyczne zajęcia dotyczące pracy biblioteki szkolne dla studentów kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”).

Informacje nt. aktualności dotyczących biblioteki szkolnej (konkursy, imprezy i akcje biblioteczne) znajdują się w zakładce "Wydarzenia - rok szkolny".

Natomiast numery gazetki szkolnej "Echo szkoły" w wersji elektronicznej są/znajdują się:

Zapraszam serdecznie do biblioteki,

 Sylwia Jaguszewska,

 nauczyciel bibliotekarz.